Wednesday, November 19, 2008

Klassekampen: Fikk krigsskade av pille

rapport: En ny amerikansk rapport slår fast at golfkrigsyndromet er en reell sykdomstilstand, som rammer veteraner fra krigen i 1991. Også nordmenn kan være rammet.

Onsdag 19. november, 2008

Fikk krigsskade av pille
TAR AV: US Navy markerer åtteårsdagen for Golfkrigen i 1991.

Begrepet golfkrigsyndromet har vært brukt som samlebetegnelse på en sykdomstilstand funnet hos veteraner fra golfkrigen i 1991. Symptomer er blant annet kronisk trøtthet, hukommelsestap, muskel- og leddsmerter, diaré, oppkast, svettetokter, hodepine, brystsmerter, sår som ikke vil gro, pusteproblemer. Fødselsskader hos barn av veteraner har også vært rapportert.

Begrepet har vært sterkt omstridt. Både amerikanske og britiske myndigheter har lenge ment at det ikke fantes nok vitenskapelig bevis for at sykdomstilstanden skyldtes fysiske påvirkninger soldatene var blitt utsatt for i golfkrigen.

Ny amerikansk rapport

En banebrytende amerikansk forskingsrapport, som ble offentliggjort mandag, konkluderer nå entydig:

n Golfkrigsyndromet er en reell sykdomstilstand som rammer soldater som deltok i krigen i Golfen i 1991.

n De to hovedårsakene til syndromet er at soldatene ble gitt piller med stoffet pyridostigmin bromid (pb) som motgift mot nervegass, og at de ble utsatt for massiv påvirkning fra ulike giftige stoffer brukt i krigføringen, for eksempel nervegifter i sprøytemidler.

n Rapporten utelukker ikke helt at også andre faktorer har virket inn, som inhalering av røyk fra brennende oljebrønner og eksponering for lave nivåer av saringass eller utarmet uran.

n Over 175.000 amerikanske soldater, en firedel av dem som deltok i krigen, kan være rammet av syndromet.

Tung komité

«Vitenskapelige bevis er utvetydige på at golfkrigsykdom er en reell tilstand med reelle årsaker og alvorlige konsekvenser for veteranene som rammes», sier komiteen bak rapporten, «The Research Advisory Committee on Gulf War Veterans’ Illness», ifølge den amerikanske avisa Washington Post (WP).

Komiteen er sammensatt av uavhengige forskere og av krigsveteraner, og var satt ned etter mandat fra Kongressen. De har jobbet med saken siden 2002, og overleverte mandag en rapport på 450 sider til James Peak, USAs minister for veteransaker.

- Denne rapporten avrunder et av golfkrigens svarteste kapitler, nemlig arven golfkrigsykdommen representerer. For dem som til og med tvilte på at golfkrigveteranene er syke, konkluderer denne rapporten meget grundig og endelig, sier Anthony Hardie, golfkrigsveteran fra Wisconsin, ifølge WP.

Skadelig pille

Den britiske avisa Independent skriver at minst 6000 av de 55.000 britiske soldatene som ble mobilisert til krigen i Golfen er rammet. At pillen med pb nå får en sentral del av skylden for syndromet, stemmer godt med observasjoner av at syndromet også har rammet britiske soldater som ikke ble sendt til Golfen, men som har tatt pillen.

- De av oss som er rammet av denne sykdommen, har ofte snakket om hvilke erfaringer vi har felles, og vi har alle blitt gitt disse pillene, sier Gary Williams til Independent.

Williams fikk pillen som vaksinasjon mot nervegass før han ble sendt til Golfen som 21-åring. Han er nå ute av stand til å arbeide på grunn av magesmerter, hodepine og invalidiserende trøtthet.

Norge også rammet

Allerede i vinter dukket påstanden om at pb var en viktig komponent bak golfkrigsyndromet opp i internasjonal og norsk presse. Dette etter at professor Beatrice Golomb ved University of California offentliggjorde at hun hadde funnet sammenhenger mellom eksponering for kjemiske stoffer og golfkrigsyndromet i 18 av 21 studier av syke veteraner. I hennes studier var det ifølge Bergens Tidende (BT) tre stoffer som peker seg ut, deriblant pb.

BTMagasinet skrev da om 67 nordmenn som deltok på et oppdrag under Golfkrigen i 1991, i kontingenten NorMedUnit/Unicom1, «den norske medisinske enheten i UNICOM».

BT har intervjuet 46 av de 67 norske deltakerne, og fant at 19 rapporterte om helseplager, reaksjoner og ettervirkninger. Seks av deltakerne har fått diagnosen posttraumatisk stressyndrom. Flere har problemer med konsentrasjon, søvn, hud, mage, diabetes og leddsmerter.

Sykest ble de som både tjenestegjorde i Golfen under krigen, og på et norsk sanitetsoppdrag i Irak/Kuwait.

Ifølge BT ble alle deltakerne i NorMedUnit/Unicom1 utsatt for å puste inn radioaktivt uranoksid, rester etter bomber som inneholder utarmet uran.

Norske veteraner som deltok på et oppdrag i Saudi-Arabia under selve Golfkrigen tok vaksinen pb. Flere av disse veteranene er ifølge BT også blant dem som er hardest rammet av seinskader.


No comments: